Trending NOW!

  Keep this website AD FREE

  Keep this site ad free and donate

  Zoeken op TLP

  Gametime

  Uit Eigen Keuken


  Winter is Coming 2k14

  TLP Facebook


  Volg ons op Facebook voor nog meer Updates

   


  Friends

  Random items

  TLP Mashup Archief:


  TLP Videomashup Archief 2014

  TLP Videomashup Archief 2015

  TLP Videomashup Archief 2013

  Disclaimer

  Alle posts op Tastelikepizza dienen als humoristisch of 'luchtig' te worden bestempeld. Eventueel geplaatste meningen zijn enkel en alleen die van de betreffende blogger. Tastelikepizza kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit door ons geplaatste items. Eventuele informatie die u aan ons doorgeeft kan door ons gebruikt worden in posts op onze site, tenzij expliciet aangegeven wordt dat de betreffende informatie niet voor publicatie gebruikt mag worden. Veel posts op Tastelikepizza zijn rechtstreekse links naar andere websites. Eventuele klachten over dergelijke items dienen dus altijd in de eerste plaats aan de betreffende sites te worden gericht.

  TasteLikePizza DMCA disclaimer:

  1.
  In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  de eigenaar: de eigenaar van de website;
  gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  de content: alle in de website aanwezige inhoud;

  2.
  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  3.
  De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  4.
  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
  5.
  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

  6.
  Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

  Deze disclaimer komt van de site : http://www.internetrechten.nl

  Mocht er, ondanks onze zorgvuldige werkwijze, op deze site content staan die er volgens u niet op hoort wegens copyright of auteursrecht dan gelden hier voor de DMCA voorschriften m.a.w. notice and takedown.

  U kunt hiervoor het contact formulier gebruiken of rechtstreeks mailen


  Het TLP Team!

  Aanraders  Subscribe to our Youtube Channel Follow us on Google Plus Follow us on Twitter Subscribe to our RSS Feed
  Meer content...
  Pizza's Leftovers (BETA)

  Pizza's Leftovers